Scenariusz zajęć integracyjnych - Wśród rówieśników- integracja zespołu klasowego


Wśród rówieśników- integracja zespołu klasowego


CELE:

1. Integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie i zrozumienie sie
2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
3. Budowanie więzi pomiędzy uczniami
4. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienie
ze strony innych osób
5. Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym


METODY:
• praca w parach
• praca w grupach
• rysunek
• gry integracyjne


ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• maskotka
• numerki do losowania
• kartki A4
• agrafki
• brystol
• płyta CD z relaksująca muzyka
• odtwarzacz płyt CD


Przebieg zajęć :

I Przywitanie klasy, poinformowanie o celu spotkania.
II Wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas zajęć – zawarcie kontraktu.
Na początku lekcji nauczyciel proponuje zawarcie kontraktu, który będzie obowiązywał przez całe zajęcia.


Kontrakt:

1. Mówimy do siebie po imieniu
2. Mówimy "do osoby" , a nie "o osobie"
3. Nie oceniamy innych
3. Nie mówimy o nieobecnych.
4. Jesteśmy dla siebie życzliwi
5. Jedna osoba mówi reszta słucha
6. Nie oceniamy siebie nawzajem
7. Nie wyśmiewamy nikogo


III Propozycje zabaw

 1. Rundka z maskotka.
  W jakim jesteś nastroju? Uczestnicy, siedząc w kręgu, rzucają do siebie maskotka. Osoba, która ma maskotkę, mówi jak się czuje.
 2. Historia mojego imienia.
  Każdy z uczestników opowiada, jak był nazywany w dzieciństwie przez rodziców,rodzeństwo, przyjaciół. Mówi też o tym, jak chce, by sie do niego zwracano i jakich zwrotów nie lubi.
 3. Pozwólcie , że wam przedstawię -oto on , ona
  Klasa dzieli sie na pary poprzez losowanie numerów. Jedna osoba opowiada drugiej o sobie przez 2 minuty , później następuje zmiana. Na zakończenie , na forum, każdy przedstawia swojego partnera zgodnie z tym, co usłyszał. Staramy sie zachęcić dzieci aby podzieliły się tymi informacjami o sobie, które klasie są nieznane. Staramy sie unikać informacji znanych ogółowi np. mieszkam w Legnicy, chodzę do klasy I ( można przygotować uczniom zestaw pytań którymi będą mogli sie wesprzeć w trakcie tego ćwiczenia: np. boje sie..., nie znoszę...., w wolnej chwili lubię...)
 4. Znajdz kogo, kto...
  Uczniowie chodząc po klasie maja za zadanie znaleźć osoby podobne do siebie (kogoś, kto ma taki sam znak zodiaku, oczy w takim samym kolorze; imię zaczynające sie na te sama literę, nosi taki sam rozmiar buta; lubi te same filmy; ma dłoń tej samej wielkości). Uczniowie wyszukują odpowiednie osoby i zapisują ich imiona.
 5. Zabawy wspomagające budowanie pozytywnej samooceny – Powiem Ci, jaki jesteś
  • Dzieci podpisują kartki swoim imieniem i nazwiskiem, następnie przekazują osobie siedzącej obok oraz proszą o napisanie, za co ta ja lubi, szanuje, podziwia itd. Nauczyciel tłumaczymy dzieciom, że w każdym jest cos dobrego tylko trzeba chcieć to zobaczyć. Zabawa trwa dopóki kartka nie wróci do właściciela. Po napisaniu prosimy dzieci, aby przeczytały dwa wpisy, które najbardziej im sie spodobały albo zaskoczyły.
  • Uczniowie nawzajem pomagają przyczepić sobie kartkę na plecach za pomocą agrafki. Każdy każdemu wpisuje na kartce informacje – miła Po zakończeniu ćwiczenia chętni uczniowie odczytują wpisy swoich kolegów i koleżanek.
  • Uczestnicy krążą po sali. Każdy z nich ma za zadanie podejść do pięciu osób i poprosić o napisanie na kartce pozytywnej informacji na swój temat. Zabawa toczy sie bez słów. Na koniec wszyscy siadają w kręgu, mówią swoje imię i odczytują treści swoich kartek. Po skończonej rundzie następuje omówienie zabawy. Nauczyciel zadaje pytania: Jak czułeś sie, mówiąc głośno o sobie pozytywnie? Czy napisanie czegoś miłego o drugiej osobie sprawiło ci kłopot? Czy miąłeś kłopoty z zebraniem informacji na swój temat? Itp.
 6. Obraz Nasza klasa
  Na jednej z ławek kładziemy brystol – podpisujemy go : klasa ...., data.... Następnie każdy podchodzi do brystolu (według kolejności lub kiedy będzie wiedział, co chce narysować) i rysuje element obrazu pt. Nasza klasa .Można podchodzić kilka razy, ale zawsze tylko jedna osoba rysuje. Rysunek wieszamy na tablicy i każdy mówi co i dlaczego narysował.
 7. Zabawa ruchoma – Atomy
  Uczestnicy łączą sie w grupy (cząsteczki) składające sie z tylu uczniów (atomów) jaka liczbę powie nauczyciel lub wybrany uczeń.

IV Zakończenie.
Chętni uczniowie dzielą sie swoimi uczuciami, refleksjami: czego nowego na zajęciach się dowiedzieli, czego doświadczyli, co ich zaskoczyło, itp.